top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıHervé M. Abajoli

Ressam Kaligraf Murat Patur sergisi açılış konuşması

Güncelleme tarihi: 13 Kas 2021

Yazar romancı Hervé M. Abajoli'den

Değerli misafirler, Değerli sanatseverler,

Ressam Kaligraf Murat Patur’un bu müstesna mekânda açılışını yaptığımız 5. kişisel sergisine hoş geldiniz.

Ben resim eleştirmeni, sanat tarihçisi ya da araştırmacısı değilim. Dolayısıyla size Patur resminin Türkiye ya da dünya resim sanatı panteonunun neresinde durduğunu söyleyemem. Ama hayatımın son 20 yılını dil, yazı ve sembollerin peşinde koşarak geçirdim. Bu nedenle Patur resmini size göstergebilim üzerinden kısaca anlatma hadsizliğine soyunuyorum.

Orta yaşını geçmiş ve biraz tecrübe kazanmış olan her birey, insan hayatının cevabının, insan hayatının sınırları içinde olmadığını bilir. Bu sınırı belirleyen ve bugün kaba pozitivizm tarafından kontrol edilen alanı aşmadan, umarsızca pençesine düştüğümüz varoluş sorunsalına bir cevap getirmek mümkün değildir. Tüm sanat dalları gibi resim de, bize bu sınırlardan gizlice içeri sızarak, psişe denen kökensel geceye açılma imkânı verir. Burası, fiziki dünyamızın karşıt çifti olan semboller dünyasıdır. Sembol, bireyin iç dünyasının duyularla algılanabilecek biçimde dile getirilmesidir. İnsan ruhu, ne yapıp edip maddi dünyamızda varlık bulmayı arzular. Her zaman, bilinmeyenin karanlığından çıkarak görünür düzeydeki yaşamda kendini ifade etmek ister. Bunu yaparken de mitolojide, rüyalarda, vizyonlarda beliren sembollerin kadim dilini kullanır.

İşte Murat Patur, semboller dünyası ile fiziki dünyamızı fırçasını renklere daldırarak birbirine bağlayabilen eşsiz aracılardan biridir. O bir resim yapmaya soyunduğunda, uhrevi ile dünyevinin birlikte kazandığı çift taraflı bir olguyu harekete geçirir. Semboller Patur’un medyumluğunda sanat eseri olarak fiziki bir varlığa kavuşma amaçlarına ulaşırken, Patur da, her sanatçı gibi, eserini yaratırken bilincin sığ dünyasının süfli isteklerinden kendini kurtarıp, asıl gecenin içindeki gerçeğe daha yakın olan kozmik sonsuz insana ulaşır. Bu her şeyin sessiz bir dengede durduğu saf mutluluk demektir. Çünkü insan orada hala bir bütündür, egosu yoktur ve doğadan ayrıştırılamaz. Bu durum Murathan Mungan’ın dediği gibi “İnanmayanlar için Tanrı imkânıdır.”

Patur’un sanatı muteberdir! Sanatsevere gözle görülenin ötesine bakabilme becerisi bahşeder. İnsana doğmak zorunda kaldıktan sonra zamansız bir dünyada terk ettiği eksik parçasına geri dönme imkânı sağlar. Bir Patur resmi, ruhun en mahrem ve gizemli dehlizlerine açılan küçük gizli bir kapıdır. Biz resimseverlere düşen ise bu kapıdan geçerek ruhumuzu sağaltma şansını kullanmaktır. Atalarımızın barınma ve beslenmenin büyük bir sorun olduğu arkaik çağlarda bile mağaralarının duvarlarına resimler yapmaya vakit ayırmalarının uhrevi bir nedeni vardı. Bilinçleri henüz bizim kadar gelişmemiş olabilirdi ama sezgileriyle 10.000 yıl sonra bile hiç aşınmadan anlamını korumuş bir kavramı çoktan içselleştirmişlerdi: Ölüme karşı tek yanıt sanattır!

Bir Patur resmine bakmak zaman ve mekânın anlamını yitirdiği “Filozofların Gül Bahçesine” dalmak demektir. Anahtarı olmadan Filozofların Gül Bahçesi’ne girmeye çalışan kişi ayakları olmadan yürümeye kalkan birine benzer. Patur, adı La Rose / Gül olan bu sergisi ile Filozofların Gül Bahçesinde gezinmek isteyenlere anahtar olmayı önermektedir. Çünkü “uçucu olanı sabitledik şimdi ise sabit olanı uçucu hâle getirmeliyiz; diğer bir deyişle, ruhu maddeleştirdik, şimdi ise maddeyi ruhlaştırmamız gerekiyor.”

Ortaçağın kadim bir simyacısı tilmizine şöyle demişti: “Ne kadar inzivada olursan ol, ne kadar yalnız hissedersen hisset, eğer işini doğru ve vicdanlı yaparsan bilmediğin dostlar gelip seni bulurlar…” Patur işini doğru ve vicdanlı yapmış ve ilahların ona ilham yolu ile bahşettiklerini bu sergi ile bize armağan etmiştir. Bu da, siz değerli sanatsever dostların neden bugün, burada bizimle buluştuğunu açıklar.

Bu vesile ile müstesna bir serginin müstesna bir mekânda hayat bulmasına imkân tanıdıkları için ev sahiplerimiz Serpil ve Can Şener’e Murat Patur adına minnettarlığımızı ifade etmek isteriz.

Bu vesile ile USCA Sonnet şaraplarının Patur resimleriyle ne kadar uyumlu olduğunu deneyimleyeceğiniz bol şarapla sulanmış sanatla


dolu bir gece diliyorum.

Dengeniz daim olsun!


Hervé M. Abajoli


#herveabajoli #büyüksırüstadı #bilinçdışıyayınları #kaligrafi #monogram #anagram153 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page